Algemene Voorwaarden

 Algemene voorwaarden

 

 • Acceptatie van de Voorwaarden
 • ontkenning
 • Intellectuele eigendomsrechten
 • Links naar andere websites
 • veiligheid
 • Producten & Beschikbaarheid
 • Advies & Technische informatie
 • prijzen
 • levering beleid
 • Terug betaling & Annuleringsvoorwaarden
 • producten Disclaimer
 • product Garanties
 • Toepasselijk recht
 • Acceptatie van de Voorwaarden

 

Bedankt voor uw bezoek www.vitality4life.co.nl. Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Vitality4life UK Ltd, Handelsregister nummer 05687172 van Unit 7, Vitas Vending Business-centrum, Fengate, Peterborough, Cambridgeshire, PE1 5XG, Verenigd Koninkrijk ( "Vitality 4 Life", "onze", "ons", "wij", website ").

 

Bij het bekijken, het gebruik, de toegang tot, het browsen of het indienen van enige inhoud of materiaal op de Vitality 4 Life website gaat u akkoord met onze website Algemene Voorwaarden, Privacybeleid en Product Disclaimer als een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Vitality 4 Life.

 

Door het gebruik van de website, onder meer door het maken van een aanbod tot aankoop via de website, u:

 

√ Gaat ermee akkoord niet deel te nemen aan een activiteit die de Website of de elektronische systemen die worden gebruikt om dit te ondersteunen kan verstoren;

√ toestemming voor Vitality 4 Life, naar eigen goeddunken, het toezicht en het beperken van uw toegang tot de Website;

√ het erover eens bent dat u de website gebruikt op uw eigen risico;

√ u geen poging neemt tot het omzeilen van de verbinden van het beveiligingssysteem welke gebruikt wordt met deze website verbinding.

 

Disclaimer

 

√ Vitality 4 Life is niet aansprakelijk voor verlies of schade die u lijdt door het gebruik van de website of een gelinkte website; of een storing of onderbreking van de Website.

√ Vitality 4 Life geeft geen garantie dat de Website of de inhoud ervan in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving buiten Australië.

√ Beelden van goederen gepubliceerd op de website zonder een geadverteerde prijs naast de afbeelding zijn niet te koop aangeboden.

√ Foto's zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van de beschreven of te koop aangeboden goederen.

√ De website kan de producten of diensten van een andere organisatie dan Vitality 4 Life afbeelden, ook in de loop van promoties, evenementen en wedstrijden ( "Third √ Party Advertising"). Geen verklaring of garantie wordt gegeven door Vitality 4 Life ten opzichte van “Third Party Advertising” en u gaat ermee akkoord dat de Vitality 4 Life niet aansprakelijk zal zijn voor enig verlies of schade die u lijdt in het vertrouwen op enige vertegenwoordiging, fouten of omissies in enig Third Party Advertising.

√ Voor zover toegestaan ​​door de wet noch Vitality4Life Pty Limited, noch een van haar /zijn werknemers of een daaraan gelieerde ondernemingen, noch enige andere partij te betrekken bij het creëren van produceren of leveren van deze site, is aansprakelijk voor enige directe, incidentele, indirecte of straffende schade, kosten, verliezen of verplichtingen voortvloeiend uit uw toegang tot, of het gebruik van deze site. Alles op deze site is aan u geleverd "ZOALS HET IS", zonder enige expliciete of impliciete garantie van welke aard dan ook met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid, titel, niet-inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, of geschiktheid voor een bepaald doel.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De "Vitality 4 Life" logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Vitality4life Pty Ltd.

U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief afbeeldingen, logo's, handelsmerken, onderscheidingstekens, ontwerp, tekst, pictogrammen, de inrichting van hen, geluidsopnamen en alle software die betrekking hebben op deze website, eigendom zijn van Vitality 4 Life, en dat deze het eigendom blijven van hun respectieve eigenaar en niet mogen worden gebruikt op enige manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Deze intellectuele eigendomsrechten worden beschermd door Australische en internationale wetten en niets in deze Voorwaarden geeft u het recht om een ​​van hen te gebruiken.

Niets op deze website dient te worden opgevat als een aanbeveling om de informatie op deze website te gebruiken op een wijze die de intellectuele eigendomsrechten van een persoon schendt. Vitality 4 Life geeft geen garantie dat uw gebruik van de informatie op deze website niet deze intellectuele eigendomsrechten schenden.

U kunt deze website en de inhoud voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en met inachtneming van de Copyright Act 1968 (Cth) en soortgelijke wetgeving, mag u niet in enige vorm of op enige wijze reproduceren, te wijzigen, te distribueren, op te slaan, te verzenden bekijken, publiceren of weer te geven op een andere website of afgeleide werken van enig onderdeel van deze website of in de handel enige informatie die bij een deel van deze website, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vitality 4 Life of, in het geval van materiaal van derden, van de eigenaar van het auteursrechten in dat materiaal.

U mag niet wijzigen of kopiëren de lay-out of het uiterlijk van deze website, noch enige computersoftware of code op deze website, noch mag u decompileren of te demonteren, reverse engineering of anderszins trachten de broncode met betrekking tot deze website ontdekken of te openen.

Als u overeenkomen of op andere wijze te communiceren met Vitality 4 Life, u verleent automatisch Vitality 4 Life een onherroepelijke, eeuwige, niet-exclusieve, royalty-vrije, wereldwijde licentie voor het gebruiken, kopiëren, weergeven en de inhoud van uw communicatie en te distribueren afgeleide werken van de inhoud of op te nemen van de inhoud in andere werken om te publiceren en dergelijke inhoud te bevorderen. Deze kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het publiceren van getuigenissen op deze website en het ontwikkelen van uw ideeën en suggesties voor een betere producten.

 

 

Links naar andere websites

 

Deze website kan links naar andere websites, inhoud van bronnen hebben die eigendom zijn van of beheerd worden door derden. Deze gekoppelde websites zijn niet onder controle Vitality 4 Life en Vitality 4 Life is niet verantwoordelijk voor de werking, beschikbaarheid of de inhoud van de gelinkte website of een link in een gelinkte website. Vitality 4 Life biedt deze links uitsluitend voor het gemak en het opnemen van een link impliceert niet de goedkeuring van de gelinkte website Vitality 4 Life's. U krijgt toegang tot gelinkte websites op eigen risico. Onder voorbehoud van eventuele niet-uitsluitbare rechten, Vitality 4 Life wijst alle garanties, expliciet en impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarde, wettigheid of anderszins van materiaal of de informatie op gelinkte websites. U dient zorgvuldig de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de websites van alle andere partij die u bezoekt.

Vitality 4 Life behoudt zich het recht om te voorkomen dat derden die linken naar deze website.

 

Veiligheid

 

Vitality 4 Life kan niet garanderen dat de volgende:

√ de veiligheid van uw gegevens die via het internet; of

dat de gegevens die u ontvangt van Vitality 4 Life zal veilig, virusvrij zijn of niet beschadigen of interfereren met uw computersystemen.

√ U moet stappen om de beveiliging van uw systemen te waarborgen bij het gebruik van de website te nemen. √ Vitality 4 Life is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die u lijdt aan virussen, kwaadaardige computer code of andere vormen van elektronische storing zijn.

 

Meldt u zich bij Vitality 4 Life vermoedelijke storing of schade aan uw elektronische systemen die van uw gebruik van de website of een gelinkte website.

 

 

 

Producten & Beschikbaarheid

 

We zullen te allen tijde, ons best doen om de juiste inventaris van alle vermelde goederen op onze website te behouden, maar soms zijn sommige artikelen niet op voorraad of niet beschikbaar.

Reproductie van kleuren is zo nauwkeurig mogelijk, maar de kleur van uw goederen kan afwijken van wat wordt weergegeven op uw monitor.

 

Advies & Technische informatie

 

Elk advies, informatie, technische informatie, specificaties, tekening, beschrijving, illustratie, afmetingen, bijstand of service van Vitality 4 Life met betrekking tot alle producten wordt gegeven in goed vertrouwen en wordt geloofd door Vitality 4 Life passend en betrouwbaar zijn. Echter, een dergelijk advies, informatie, technische informatie, specificaties, tekening, beschrijving, illustratie, afmetingen, bijstand of service van vrijheid met betrekking tot een door Vitality 4 Life geleverde producten is alleen bij benadering. De informatie op deze site en al het is links worden gepresenteerd voor alleen de gezondheid educatieve doeleinden. Het is niet bedoeld voor de diagnose, het voorschrijven of voor de behandeling van elke ziekte. Ieder verzoek van de raad hierin ligt aan de kijkers discretie en eigen risico. U wordt geadviseerd om uw arts of een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg te raadplegen alvorens te beslissen om deel te nemen aan een oefening, dieet of supplementatie programma.

Als u een medische problemen heeft neem dan contact op met uw arts of zorgverlener alvorens een gezondheid, detox of trainingsprogramma. Als de symptomen aanhouden of als u zwanger bent of borstvoeding geeft deskundig medisch advies inwinnen. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor de algemene gezondheid informatieve doeleinden en is niet bedoeld als medisch advies.

 

Prijzen

 

Alle genoteerd op www.vitality4life.co.nl prijzen zijn in Euros en als zodanig wordt in rekening gebracht in Euros. Alle prijzen zijn genoteerd voor de scheepvaart in heel alleen Australië.

Alle verwijzingen naar € en euros op deze website zijn aan Euros munt.

Prijzen zijn onderhevig aan veranderingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving

 

 

Levering beleid

 

We bieden gratis verzending voor alle beursgenoteerde op www.vitality4life.co.nl met uitzondering van de onderdelen / accessoires producten. Vracht prijzen voor deze zijn afhankelijk van het item en zullen worden genoteerd op het moment van aankoop.

Wij verzenden met DPD International in het Verenigd Koninkrijk en een aantal Europese landen.

De levertijd is tussen de 1-3 werkdagen voor Britse klanten en tussen de 3-5 voor Europese klanten.

U kunt onze volledige 'Verzendkosten' beleid hier zien.

 

Vergoeding & Annuleringsvoorwaarden

 

Wij bieden een 30 dagen geld terug garantie op al onze producten, en een 30 dagen gratis retourbeleid. Dit betekent dat je meer dan van harte welkom bent om het product terug te keren naar ons als u niet helemaal tevreden bent en we zullen u zelfs betalen voor de retourvracht binnen 30 dagen na aankoop.

 

Voorwaarden van de terugkeer:

De klant moet contact opnemen met Vitality 4 Life voorafgaand aan het retourneren van de post, die worden uitgegeven een Return Authorization Number. Zonder dit nummer kunnen de goederen op onze dispatching worden afgewezen.

Het product moet terug ontvangen zijn, met originele verpakking en alle accessoires / gaven die werden ontvangen met de oorspronkelijke bestelling, met inbegrip van product handleidingen, dvd's etc.

Indien u wenst uw bestelling te annuleren of uw bestelling te wijzigen, dan kunt u zich inspannen om ons binnen 48 van het plaatsen van de bestelling, te contacteren, zodat we ervoor kunnen zorgen voor de order niet geleverd wordt. Indien de bestelling wordt geleverd, moet u naar ons beleid 'returns' als per hierboven verwijzen.

 

Producten Disclaimer

 

Vitality4Life UK Limited ( "V4L") verkoopt lichaamsbeweging en gezondheid gerelateerde producten  (gezamenlijk de "Producten” of “goederen") uitsluitend aan personen en entiteiten die legaal kunnen kopen en bezitten dergelijke producten in het rechtsgebied waar zij verblijven. Uw aankoop van V4L Producten, hetzij in persoon, per telefoon, per post, per fax of via het internet, bindt u juridisch en uw erfgenamen, rechtverkrijgenden, overgeplaatste personen en persoonlijke vertegenwoordigers als volgt:

 

 

 

1. Wanneer u een bestelling plaatst en aankoop maakt van V4L, verklaart u dat u de wettelijke leeftijd heeft om de goederen besteld te kopen en dat de goederen kunnen worden gekocht voor eigendom in uw staat, provincie, en / of woonplaats. Door het te koop aanbieden van goederen, geeft V4L geen garantie dat een specifieke koper de goederen legaal kan kopen, eigendom maken, van het beschikken van de bestelde goederen.

2. Training apparatuur en andere Vitality4Life goederen kunnen gevaarlijk zijn bij onjuist of onachtzaam gebruik. Wanneer u goederen koopt van V4L, gaat u ermee akkoord dat u de gekochte goederen zal gebruiken in een veilige en legale manier, in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten, erkende veiligheidsvoorschriften en gezond verstand. U stemt er verder mee in dat u bij het gebruik van V4L goederen minderjarigen zal trainen en begeleiden en dat u dergelijke stappen zal nemen als redelijkerwijs nodig of wettelijk vereist zijn om V4L goederen uit de handen van minderjarigen en ongetrainde en / of onvolwassen individuen te houden .

3. Wanneer u goederen koopt van V4L, gaat u akkoord met alle risico's die verband houden met en / of voortvloeiend uit uw eigendom en het gebruik van de goederen en u ermee akkoord gaat dat V4L vrijwaart van alle vorderingen aanhangig welke gemaakt zijn door een persoon of entiteit tegen V4L die verband houden met en / of voortvloeiend uit uw bezit en / of gebruik van de goederen.

4. Vitality4Life Pty Ltd doet zijn best om nauwkeurig de goederen te vertegenwoordigen, door middel van foto's, prijs en kopieën. Af en toe maken we fouten. Indien een dergelijke fout optreedt, laat het ons weten en wij zullen de fout zo snel mogelijk recht zetten.

5. Houd er rekening mee dat het materiaal op deze website met betrekking tot wellness gebaseerde producten wellicht niet zijn geëvalueerd door de Australische Therapeutic Goods Administration. Elk product is niet bedoeld voor diagnose, genezen, genezing of voorkoming van ziekte of aandoening. Als u een medische problemen heeft neem dan contact op met uw huisarts.

6. Elke getuigenis van binnenlandse gebruikers, of medische en andere gezondheidswerkers is een specifiek geval en er zijn geen garanties dergelijke resultaten kunnen worden verkregen, ervaren of gevoeld door ieder uniek individu. Elke gebruiker ervaart, commercieel of anderszins, is specifieke gevallen, en er zijn geen garanties dergelijke resultaten kunnen worden gezien, of bereikt door elk bedrijf, bedrijf of individu.

Bedankt voor uw begrip.

 

Product garanties

Vitality4Life biedt de dekking van de garantie op het Product zoals hieronder verder beschreven en tot de bepalingen beperkt en voorwaarden hiervan:

√ als het product een defect vertoont bij normaal huishoudelijk gebruik, binnen de garantieperiode; Wij zullen, naar onze keuze, ofwel kosteloos repareren of vervangen van de juicer of het defecte onderdeel. Het product moet worden geleverd via verzekerde post, in de juiste verpakking naar uw servicecenter zoals aangegeven op de achterkant van de handleiding als een voorwaarde voor vrijblijvende service garantie.

√ Om uw garantie te activeren, kunt u zich online inschrijven of alle details per e-mail naar warranty@vitality4life.com sturen

√ In het geval dat de duur van de garantie voor een product is verlopen, of als een product niet in aanmerking komt voor service, reparatie of vervanging onder de garantie, kunnen consumenten vervangende onderdelen of producten kopen of hun goederen laten repareren door een van de Vitality4Life Service Centers. Neem contact op met Vitality4Life voor meer informatie.

√ Stuur het product niet terug naar het service centre zonder terugkeer vergunning vorm.

√ 5. in geen geval zal onze aansprakelijkheid de waarde van de handelsversie van het product bedragen. Wij geven geen garantie op met betrekking tot onderdelen, uit een andere gegevensbron dan Vitality4Life.

√ 6. In het geval dat garantie onderdelen of producten worden aangeboden, moet de klant de verwante verzendkosten voor het ontvangen van goederen op zich nemen.

√ 7. alle uitgewisselde of vervangende onderdelen en producten vervangen onder garantie zijn eigendom van Vitality4Life. Gerepareerde of vervangende producten of onderdelen daarvan zullen worden gerechtvaardigd door Vitality4Life voor het evenwicht van de oorspronkelijke garantieperiode.

 

Garantie dekt niet:

√beschadigen, toevallige of anderszins, op het product, niet veroorzaakt door directe defect van de fabriek vakmanschap of materialen

 

√Schade als gevolg van misbruik, verkeerde behandeling, ombouwen, misbruik, commerciële dienst, knoeien, ongeval, het falen van de te volgen zorg, operationele en de behandeling van de bepalingen die zijn aangegeven in de instructies.

√ schade veroorzaakt door onderdelen of service niet gemachtigd of uitgevoerd door Vitality4Life.

√'Normale' slijtage door gebruik van het product en onderdelen.

√Sommige landen staan de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toe. Dus de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing in geval van schade tijdens de verzending. Als uw product was beschadigd tijdens de verzending: meldt dit soort schade onmiddellijk aan de vervoerder van het perceel  en verzoek dat ze een inspectie melding contact opneemt met de distributeur voor verdere instructies, van wie u het product heeft gekocht.

√ U hebt rechten en voordelen onder de wetgeving in uw rechtsgebied. Zonder afbreuk te doen aan deze rechten of voordelen, sluit Vitality4Life alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot dit product voor andere schade die niet redelijkerwijs kan worden verwacht van een mislukking van dit product, waaronder eventueel aansprakelijkheid voor nalatigheid, verlies van onkosten in verband met het product en het verlies van genot.

 

 

Toepasselijk recht

Deze website algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht en de partijen zijn het eens dat de Engelse rechter exclusief bevoegd is om te bepalen van elke aangelegenheid of geschil in verband met of voortvloeiend uit de vitaliteit 4 Life-website en deze algemene voorwaarden.