Water Vervuiling

De gezondheidseffecten van drinkwater vervuiling.

“Men heeft het vermogen verloren om te voorzien en te voorkomen. Het zal eindigen bij vernietiging van de aarde.” Albert Schweiter

U.S. drinkwater bevat meer dan 2,100 toxische chemicaliën die kanker kunnen veroorzaken.
–Ralph Nader Onderzoeks Instituut

De oorzaken van drinkwater vervuiling zijn ontelbaar, en variëren van agrarische runoff tot oneigenlijk gebruik van huishoudelijke chemicaliën en alles daartussenin. Terwijl het standaard gebruik in onze samenleving meer dan 75.000 verschillende chemische verbindingen heeft wordt er extra gemak en productiviteit aangeboden in ons leven, het is ook gekomen tegen een ongelofelijke prijs; drastische toename van degeneratieve ziekten. In de vroege jaren 1900, vóór de prevalentie van chloor, pesticiden, herbiciden en de tienduizenden andere chemische stoffen waaraan we worden blootgesteld iedere dag weer, ligt het gemiddelde tussen 1 op 50 waarbij mensen risico lopen op het krijgen van kanker, vandaag de dag een op de drie mensen hadden kunnen verwachten om kanker tte krijgen in hun leven.

Ons gebruik van door de mens gemaakte chemische stoffen is zo extreem dat we nu sporen van dit lage niveau SOCs (synthetische organische chemicaliën) kunnen vinden in vrijwel alle openbare watervoorzieningen over de wereld. Een recent rapport van de Ralph Nader Studie Groep, na een overzicht van meer dan 10.000 documenten die via de Vrijheid van Informatie Act, bevestigde dat het drinkwater in de VS meer dan 2.100 giftige chemicaliën bevat die kanker kunnen veroorzaken. De Federale Raad voor Milieukwaliteit van rapporten die tot tweederde van alle soorten kanker kan worden toegeschreven aan dit lage niveau gifstoffen. En dat eenmaal vervuilde grondwater voor tienduizenden jaren vervuild zal blijven.

We hebben de neiging om de grote fabrieken die stroomopwaarts gaan de schuld te geven, terwijl de industrie zeker een rol heeft gespeeld in onze watervervuiling problemen. Wij zijn het de ïndividuen"die de meeste schuld eraan hebben. De meerderheid van de verontreinigingen die aangetroffen zijn in het drinkwater kan worden teruggevoerd naar oneigenlijk of overmatig gebruik van gewone verbindingen zoals gazon chemicaliën, benzine en schoonmaakmiddelen.

Zodra we ons realiseren dat alles wat er in de afvoer, op onze gazons, op onze akkers en in het milieu, veroorzaakt door al de chemische middelen terechtkomt, beginnen we pas te zien hoe kwetsbaar onze watervoorziening werkelijk is.

Onze gemeentelijke waterzuivering voorzieningen zijn niet ontworpen voor het effectief te verwijderen van SOCs maar meestal alleen om zandbed filtratie uit te voeren en desinfectie, net als een standaard zwembadfilter. Voor het grootste deel, zijn hedendaagse waterinstallaties behandelfaciliteiten vrijwel hetzelfde als ze waren aan het begin van de vorige eeuw; ze filteren de zichtbare deeltjes en voegen bleek toe.

“Drinkende waterplanten zijn verouderd, en watervoorraden worden steeds meer bedreigd door, en verontreinigd met chemicaliën en micro-organismen,” Defensie Natuurlijke Middelen Staatsraad.

Een van America’s leidende autoriteiten op het gebied van verontreiniging van het water, Dr. David Ozonoff van de Boston Universiteit School van Publieke Gezondheid stelt, “Het risico van ziekte in verband met openbare drinkwatervoorzieningen is overgegaan van de theorie naar de praktijk gegaan.” Veel ziekten die in het verleden niet konden worden verbonden met een oorzaak, daarvan is de oorzaak nu gevonden in toxines in ons drinkwater.

Het gebruik van pesticiden en herbiciden is zo overdreven dat ze nu vaak gevonden worden in leidingwater van woonhuizen en flessenwater met verontrustende regelmaat.

Een studie van 29 grote Amerikaanse steden door de milieu werkende groep hebben ontdekt dat alle 29 steden sporen lieten zien van tenminste een onkruid verdelger in het drinkwater. Het rapport getiteld “Onkruidverdelgers in het glas” ging verder met de woorden dat "miljoenen Amerikanen routinematig worden blootgesteld aan een of meer bestrijdingsmiddelen in een glas kraanwater".

Deze eerste kraanwater tests, nooit eerder getest, vond twee of meer bestrijdingsmiddelen in het drinkwater van 27 van de 29 steden, drie of meer in 24 steden, vier of meer in 21 steden, vijf of meer in 18 steden, zes of meer in 13 steden, en zeven of meer in het leidingwater van vijf grote Amerikaanse steden. In Fort Wayne, Indiana, werden maar liefst negen verschillende pesticiden gevonden in een enkel glas kraanwater!

Als een verrassende kanttekening werd gemeld dat in deze 29 steden, 45.000 zuigelingen een gemixte formule dronken vermengd met kraanwater inclusief onkruidverdelgers en dat meer dan de helft van deze baby's 4 tot 9 chemicaliën binnenkregen in elke fles!

De tragische gevolgen voor de gezondheid van de consumptie van deze zeer giftige chemische stoffen zijn vele malen uitvergroot voor kleine kinderen, omdat hun systemen gevoeliger zijn en nog steeds in ontwikkeling. Kleine kinderen verbruiken ook een veel groter volume van vloeistoffen per kilo lichaamsgewicht en dus krijgen ze een grotere dosis, maar geen van deze factoren worden in beschouwing genomen wanneer gekeken werd naar de maximalen vervuilingsniveaus die door de EPA's zijn ingesteld. De Nationale Academie van Wetenschappen heeft een rapport uit 1993 over dit onderwerp, onder vermelding van "kinderen zijn geen kleine volwassenen" en hun lichamen zijn minder ontwikkeld en daarom niet in staat om schadelijke stoffen te ontgiften uit het lichaam.

Een andere belangrijke tekortkoming in de geschatte risico's van chemische stoffen in ons drinkwater is de verkeerde veronderstelling dat er slechts een chemische stof wordt geconsumeerd. De regels zijn ingesteld op basis van wat veilig is aangenomen voor een volwassene van 90 kg wat drinkwater betreft met slechts een chemische stof aanwezig, en geen rekening houdend met de gecombineerde toxiciteit van twee of meer stoffen. Een Wetenschappelijk Advies Verslag in 1995 aan de EPA daarin werd gesteld dat "wanneer twee of meer van deze verontreinigende stoffen combineren in ons water kan de kracht verhoogd worden met maar liefts 1000 keer". Ongeacht de verschillende meningen is het veilig om te veronderstellen dat er geen aanvaardbaar niveau voor perticiden en onkruidverdelgers in ons drinkwater aanvaardbaar is.

Industriële oplosmiddelen zoals TCE en benzine vinden hun weg in onze watervoorzieningen van letterlijk honderden bronnen. Luchthavens en militaire basissen ontvetten vliegtuigen en motoronderdelen met TCE, een van de meest geconcentreerde giftige stoffen die er zijn. Een theelepel van TCE zal meer dan 250.000 liter water ondrinkbaar maken, en toch worden er duizenden liters water gebruikt in verschillende toepassingen dagelijks die ons drinkwater ondrinkbaar maken. Perchloretheylene, cyanide en benzine worden gebruikt in dergelijke gemeenschappelijke industrieën zoals stomerijen, wasstraten en fotobewerking. Veel daarvan eindigt in de afvoeren en in onze watervoorzieningen. Het is aangetoond dat in gebieden met de hoogste niveaus van deze carcinogenen in de watervoorziening ook de hoogste aantallen van kanker incidenten voorkomen. Jaqueline Warren van de Defensie Natuurlijke Middelen Staatsraad gaf commentaar op het onderwerp, "het enige wat we zeker weten over giftige stoffen in ons drinkwater is dat hoe meer we zoeken des te meer zullen we ontdekken en vinden".

Kanker vraagt een hoge tol van onze samenleving. Een op de zeven mensen zullen sterven aan deze door de mens gecreëerde ziekte. Volgens het "Centrum voor ziekte controle" komt dood door kanker steeds vaker voor onder de bevolking. Het wordt nu algemeen aanvaard dat kanker een milieu en vaatziekte is. De Wereld Gezondheids Organisatie en het Nationale Kanker Instituut geven beide aan dat de meeste soorten kanker die de mens treffen, misschien wel met 90% veroorzaakt wordt door chemische carcinogenen in het milieu. Dit besef is essentiëel voor verandering, omdat het betekent dat de meeste kanker aandoeningen voorkomen kunnen worden door het minimaliseren of elimineren van blootstelling aan chemische carcinogenen.

Terwijl de krachtige chemische industrie stelt dat de niveaus van deze giftige stoffen in het milieu niet significant zijn, heeft wetenschappelijk bewijs anders aangegeven. Het Nationaal Kanker Instituut heeft in een verslag geconcludeerd dat "geen niveau van blootstelling aan een chemische stof moet worden beschouwd als kankerverwekkend en is toxicologisch onbelangrijk voor de mens".

Er worden miljarden euro's besteed ieder jaar weer op zoek naar geneesmiddelen voor kanker. De ziekte is slechts een gevolg van het probleem, milieuvervuiling. Als we deze miljarden euro's met dezelfde inspanning gebruiken om het probleem van de vervuiling op te lossen in plaats van het leren leven met het resultaat, zouden we de toekomstige generaties een goede dienst bewijzen en werkelijk kunnen stoppen met deze kanker epidemie