Water Woordenlijst

Adsorptie: Adsorptie is een chemisch proces waarbij een ionisch filter gebruikt is. Het filter maakt verontreinigend water schoon, en moedigt aan de band met de water moleculen te breken.

Alachloor: Alachloor is reukloos, kleurloos en vast, gebruikt als een herbicide voor grassen en andere breedbladige planten. Inname van alachloor in drinkwater kan het risico op kanker verhogen en leiden tot lever of nierschade.

Atrizine: Atrizine is een witte vaste kristalachtige samenstelling. Het is het meest gebruikte bestrijdingsmiddel van tegenwoordig. Inname van atrizine can kanker veroorzaken en schade aan het cardiovasculaire systeem.

Benzine: Benzine is een kleurloze, aromatische vloeistof die veel wordt gebruikt in de productie van rubber, kunststof en andere synthetische materialen. Inname van benzine kan leiden tot kanker en/of chromosoomafwijkingen.

Chloor: Chloor is een geelachtig giftig gas met een scherpe geur, veel gebruikt als desinfectiemiddel in drinkwater. Inname van chloor kan leiden tot blaas, rectale en/of borstkanker.

Cryptosporidium: Cryptosporidium is een protozoaire microbiologische verontreiniging die bestand is tegen het desinfecterende vermogen van chloor. Inslikken van cryptosporidium leidt in het algemeen tot gastro-intestinale ziekte.

Cysten: Cysten zijn chloor resistente micro-organismen. Wanneer ze worden ingenomen in drinkwater, veroorzaken ze over het algemeen gastro-intestinale ziekte, gepaard met braken, diarree en krampen.

Lood: Lood is een metaalverontreiniging die optreedt in drinkwater als gevolg van de corrosie van buizen in een leidingssysteem. Inname van lood kan leiden tot ernstige vertragingen in de ontwikkeling bij kinderen en nierfalen en/of een beroerte bij volwassenen.

Lindaan: Lindaan is een wit, kristalachtig poeder, dat vaak wordt gebruikt als chemische stof in pesticiden. Inname van Lindaan kan leiden tot lever en/of nierschade.

MVND: MVND staat voor maximale verontreiniging niveau doel, zoals vastgesteld door de EPA. De MVND is de hoeveelheid van een bepaalde verontreinigende stof die aanwezig mag zijn in drinkwater voordat er schadelijke gezondheidseffecten kunnen optreden.

MTBE: MTBE is een chemische verbinding, meestal gebruikt als brandstofa chemical compound, typically used as a fuel oxygenate or additive to unleaded gasoline. The specific health risks of MTBE are currently pending EPA investigation.

National Resources Defense Council: Het National Resources Defense Council (NRDC) is een politieke actie groep die ernaar streeft het milieu en natuurlijke hulpbronnen te beschermen.

National Sanitation Foundation: Het National Sanitation Foundation (NSF) is een non-profit organisatie voor de veiligheid van consumentenproducten die specifiek gerelateerd zijn aan voedsel, water, luchtkwaliteit en het milieu.

pH: pH is de maat van de algemene zuurgraad van een stof. De pH-schaal varieert van 0 tot 14, met een pH van 7 neutraal.

Ftalaat: Ftalaat is een chemische standaard gebruikt in de productie van kunststoffen. Wanneer opgenomen in water, kan ftalaat leiden tot kanker, miskramen, vroeggeboorte, en astma.

Redox: Redox, of reductie-oxidatie, is een proces waarbij een uitwisseling van elektronen optreedt tussen twee chemische elementen. Reductie verwijst naar het verlies van een elektron terwijl oxidatie de verwerving is van een elektron.

SOCs: Synthetische organische chemicaliën (SOCs) zijn door de mens gemaakte chemische stoffen die hun weg kunnen maken in het drinkwater. Opname van SOC in drinkwater is gekoppeld aan ten minste vier soorten kanker.

TCE: TCE is een vloeibaar chemisch middel, vergelijkbaar met chloroform, dat vaak wordt gebruikt als een ontvetter. Opname van TCE in drinkwater kan leiden tot problemen met de lever en een verhoogd risico geven op kanker.

THMs: THMs zijn chemische stoffen die voorkomen in drinkwater als een bijproduct van water chloreren. Ze zijn zeer kankerverwekkend en kunnen het zenuwstelsel, de nieren en leverfunctie aantasten

Verzekeraars Laboratorium: Het Verzekeraars Laboratorium (VL) is een gezondheids, en gecertificeerde organisatie die producten evalueren voor de gezondheid en de veiligheids risico's voor de consument.

VOSs: Vluchtige organische stoffen (VOSs) refereren naar een groot aantal chemicaliën die kunnen voorkomen in drinkwater als gevolg van menselijke industrie. Deze chemische stoffen kunnen kanker veroorzaken en van invloed zijn op het functioneren van de nieren en de lever eenmaal opgenomen in het water.