Privacy Verplichtingen

Privacy Verplichtingen

 • Our Privacy Verplichtingen

  Vitality4Life Pty Ltd, Vitality4Life International Pty Ltd, Vitality4Life UK Limited, Vitality4Life UK International Limited en gelieerde entiteiten (samen, "Vitalilty4Life") respecteren de privacy van elke persoon die bezoekt, registreert met of inschrijft op onze websites en on-line publicaties, en is vastbesloten ervoor te zorgen een veilige on-line ervaring. Deze privacyverklaring geldt voor alle websites Vitality4Life's ("Sites") zoals hieronder vermeld onder de rubriek "Sites" en beschrijft de informatie Vitality4Life kunnen verzamelen en hoe we die informatie kunnen gebruiken. Dit Privacy Statement vertelt u ook hoe u de juistheid van uw persoonlijke informatie aan Vitality4Life via onze sites en hoe U kunt verzoeken om te verwijderen of bij te werken het kan controleren.

  Deze privacyverklaring bestaat uit een algemeen deel, dat geldt voor alle locaties, gevolgd door specifieke hoofdstukken over Vitality4life.com en sites die aanvullende informatie te verstrekken over de persoonlijke gegevens die op deze sites verzameld.

  Voor de toepassing van dit Privacy Statement "groepsmaatschappij" wordt verstaan Vitality4Life Pty Limited en een van haar dochterondernemingen of gelieerde bedrijven, waaronder, zonder beperking, de bedrijven hierboven vermeld onder Vitality4Life.

  Houd er rekening mee dat de sites koppelingen bevatten naar externe sites en kunnen advertenties bevatten voor, en / of de kans voor u om producten of diensten te kopen van derden. Houd er rekening mee dat deze privacyverklaring niet de activiteiten van deze derden te regelen, en gebruikers dienen privacybeleid van deze sites van derden te raadplegen.

  Informatie over Vitality4Life

  Vitality4Life's voornaamste bedrijfsactiviteiten zijn:

  • import, verkoop en distributie van medische producten wereldwijd

  • verstrekken van informatie aan de oprichting van een "gezond huis" en "gezonde werkplek"

  Vitality4Life Pty Limited Company Adres:

  PO Box 1675

  Byron Bay NSW AUSTRALIA 2481

 • Verzameling van Persoonlijke Informatie

  Vitality4Life's primaire doel het is het verzamelen van persoonlijke informatie van U is dat wij U een plezierige ervaring op maat bieden en tegelijkertijd om onze diensten en functies te bieden die het meest waarschijnlijk aan Uw behoeften zullen voldoen.

  Vitality4Life geeft U de mogelijkheid om homepages als onze sites te openen zonder abonnement of te registreren of verspreiden van Uw persoonlijke gegevens.

  Wij verzamelen bepaalde persoonlijke gegevens van U, informatie dat U ons geeft bij het gebruik van onze sites en / of vragen over, aankoop of het bestellen van onze producten en diensten.

  Wij verzamelen ook bepaalde persoonlijke gegevens van andere groepsmaatschappijen aan wie U informatie via hun websites hebt gegeven (met inbegrip, bij wijze van voorbeeld, Vitality4Life UK Limited in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden).

  Waar, als onderdeel van onze Site services, wij U in staat om informatie of materialen op onze site te plaatsen, kunnen wij geen enkele informatie die U uploadt of inbrengt openen om onze verplichtingen jegens U te controleren en te beschermen of te voldoen aan onze wettelijke rechten en verplichtingen.

  Wij hebben geen informatie over onze bezoekers aan de site of vragenstellers die gegevens over producten verzamelen.

  Houd er rekening mee dat wij geen persoonlijke gegevens van kinderen onder dertien jaar verzamelen en dat geen enkel kind onder de dertien persoonlijke informatie aan een van de sites mag geven. Mochten wij ontdekken dat dergelijke persoonlijke informatie is geleverd aan een van de locaties, zullen wij die informatie zo snel mogelijk weer verwijderen

 • Soorten persoonsgegevens in het bezit en het gebruik ervan

  Op sommige sites, verzamelt Vitality4Life persoonsgegevens, zoals Uw naam, bedrijfsnaam, werk en / of woonadres en telefoonnummer en e-mailadres en commentaar / informatie die U mag invoeren of post. Op andere locaties, kan Vitality4Life demografische gegevens, zoals Uw postcode, leeftijd, geslacht, inkoop voorkeuren en interesses verzamelen. Sommige locaties kunnen een combinatie van de twee soorten informatie verzamelen.

  Vitality4Life verzamelt en gebruikt Uw persoonsgegevens om efficiënt te werken met de sites en de producten en diensten die door U gevraagd zijn te leveren.

  Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van:

  •Klanten Administratie, wil zeggen dat een deel van de persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het verstrekken van informatie, communicatie of transactie services, zoals het plaatsen van een bestelling en leveren van producten en / of diensten aan U.

  • Marketing, betekent delen van Uw persoonlijke gegevens die gebruikt kunnen worden door Vitality4Life en / of haar overige groepsmaatschappijen met U opnemen per e-mail, fax, telefoon en / of post voor het verzenden van informatie of promotiemateriaal op de producten en / of diensten van Vitality4Life en / of de overige groepsmaatschappijen.

  Vitality4Life geeft U de mogelijkheid om opt-out van het ontvangen van marketing communicatie en zal in bepaalde omstandigheden toestemming moeten vragen voordat dergelijke communicatie te verzenden naar U..

  • De handel in persoonsgegevens, kunnen namelijk onderdelen van Uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken met de bedoeling het te verkopen aan andere organisaties, maar pas nadat toestemming is gegeven door U.

  Vitality4Life kan Uw gegevens ook gebruiken om te meten welke gebieden het vaakst bezocht worden en welke informatie het meest gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens in verband met het ontwerp van onze website. Deze informatie helpt ons ook te bepalen wat het meest gunstig is voor onze gebruikers en hoe wij voortdurend een betere algemene dienst voor U kunnen creëren . Werknemers of aannemers van Vitality4Life die toegang hebben tot Uw gebruiksinformatie hebben geheimhoudingplicht om de informatie vertrouwelijk te houden en niet te gebruiken voor enig ander doel dan het uitvoeren van de diensten die zij verlenen voor Vitality4Life.

  Alle andere doeleinden waarvoor Vitality4Life wenst om Uw persoonlijke gegevens te gebruiken zal aan Uworden meegedeeld en Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden gebruikt voor een dergelijk doeleinde zonder Uw voorafgaande toestemming.

 • Toestemming en afwijzing

  U kunt Uw toestemming voor of afwijzing van bepaalde vormen van gebruik van Uw gegevens zoals hierboven aangegeven door het informeren van Vitality4Life per e-mail, post of telefoon.

 • Gebruik van Cookies

  Alle Vitality4Life's Site’s maken gebruik van Cookies.

  Een cookie is een tekstbestand dat op Uw harde schijf geplaatst is door een webpagina-server. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of om virussen op Uw computer te zetten. Ze worden op unieke wijze aan U toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat de cookie uitgegeven heeft.

  Cookies worden ofwel alleen gebruikt tijdens Uw sessie ("tijdelijke" of "session state" cookies) of opgeslagen op de harde schijf van Uw computer ("permanente" cookies).

  Tijdelijke cookies zijn een mechanisme voor het behoud van de continuïteit tussen de pagina's tijdens Uw bezoek. Deze cookies worden gehandhaafd in het actieve geheugen van Uw browser en bij het sluiten van site bezoek worden beëindigd. Permanente cookies worden gebruikt om bij volgende bezoeken U te herinneren login gegevens en Uw akkoord met onze algemene voorwaarden.

  Cookies zijn een integraal onderdeel van de werking van alle Vitality4Life Sites. Door het gebruik van opties van Uw browser om cookies te blokkeren zult U effectief verbieden effectief gebruik van Vitality4Life sites. Als U nog steeds de werking van cookies wilt regelen, dan is functionaliteit beschikbaar via Uw browser. Over het algemeen heeft U de opties om alle cookies te accepteren, te worden geïnformeerd wanneer een cookie wordt uitgegeven of alle cookies te weigeren.

  Zoals hierboven, kan het uitschakelen van cookies Vitality4Life sites operationeel hinderen.

 • Toelichtingen

  Informatie op een site verzameld, kunnen worden gedeeld binnen Vitality4Life en andere groepsmaatschappijen voor de hierboven genoemde doeleinden.

  Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden verkocht aan andere bedrijven in de vorm van lijsten en directories, maar pas na toestemming van U, overeenkomstig de bovenstaande bepalingen.

  Vitality4Life kan ook Uw persoonlijke gegevens aan derden, inclusief, zonder beperking, professionele adviseurs, of overheid of overheidsinstellingen of-instanties, waar nodig vrijgeven om haar wettelijke rechten of wanneer vereist door de wet uit te oefenen of te verdedigen.

  Houd er rekening mee dat de sites koppelingen bevatten naar externe sites en kunnen advertenties bevatten voor, en / of de kans voor U om producten of diensten te kopen van derden. Houd er rekening mee dat deze privacyverklaring niet de activiteiten van deze derden te regelen, en de gebruikers moeten die sites van derden 'privacy Beleid raadplegen.

 • Overdrachten buiten de EEG (NB: alleen relevant voor de Europese vestigingen)

  Vitality4Life kan Uw persoonsgegevens doorgeven, en voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt worden, aan andere groepsmaatschappijen of andere derden die gevestigd kunnen zijn in landen buiten de Europese Economische Gebieden, wiens wetten niet door de Europese Commissie als passende beschermingsniveau voor persoonsgegevens erkende gegevens. Dit omvat transfers aan groepsmamatschappijen in Australië.

 • Geheimhouding en Veiligheid van Uw Persoonlijke Informatie

  Vitality4Life is toegewijd aan het bijhouden van de gegevens die U ons verschaft zal veilig bewaard worden, redelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen om Uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging.

  Wij hebben informatie beveiligingsbeleid, regels en technische maatregelen om de persoonlijke gegevens die wij in beheer hebben te beschermen geïmplementeerd.

  Wij geven U ook de mogelijkheid om met behulp van een veilige transmissie methode om ons persoonlijke gegevens identificatiemiddelen, zoals credit card gegevens en bankrekeningnummer toe te sturen.

 • Hoe Toegang Verkrijgen, Update en Uw Informatie te Wissen.

  Als U wilt weten of wij persoonlijke gegevens over U houden, of als U een vraag heeft over ons privacybeleid of Uw persoonsgegevens in het bezit van Vitality4Life, met betrekking tot alle locaties kunt U contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via:

  • Post sturen naar dit adres: Vitality4Life Pty Ltd PO Box 1675

  • Telephone: +61 (2 ) 66807 444

  • Email: support@vitality4life.com

  Vitality4Life staat toe dat U de uitdaging aangaat met de gegevens die wij van U hebben, en de overeenstemming volgens toepasselijke wetten te accepteren. U kunt Uw persoonlijke informatie houden.

  • gewist

  • hersteld of gewijzigd

  • voltooid

 • Wijzigingen in deze Privacy Verklaring

  Vitality4Life zal zo nu en dan deze Privacy Verklaring updaten aan nieuwe wetgeving of praktijk in de sector, groepsmaatschappij veranderingen en klantenfeedback te reflecteren. Wij raden U aan deze privacyverklaring regelmatig te herlezen om te worden geïnformeerd over hoe Vitalit4Life Uw persoonlijke gegevens beschermt.

 • Pagina's of Sites

  Deze Privacy Verklaring geld voor websites gelocaliseerd op het World Wide Web, inclusief maar niet beperkt tot de volgende domeinen:

  www.aquasana.com.au
  www.byronbaywheatgrass.com.au
  www.detoxlounge.com.au
  www.detoxstop.com
  www. easygreen.com.au
  www.easygreen-sprouter.com.au
  www.health-for-homes.com
  www.hippocrates-twingear-juicer.com
  www.infrared-sauna.com.au
  www.juicer-comparison.net
  www.juicercomparisons.com
  www.my-greenpower-juicer.com
  www.official-healthy-home.com
  www.oscar-living-juicer.com
  www.oscarvitalmax.com
  www.soymilk-maker.com.au
  www.v4lcatalogue.com.au
  www.vibrationmachine.net
  www.vitality4life.ca
  www.vitality4life.co.nz
  www.vitality4life.co.uk
  www.vitality4life.com
  www.vitality4life.com.au
  www.vitality4life.com.es
  www.vitality4life.de
  www.vitality4life.es
  www.vitality4life.fr
  www.vitality4life.info
  www.vitality4life.net
  www.vitality4life.net.au
  www.waterfiltercomparisons.com.au
  www.yoga4life.com.au
  www.yoga-swing.com

 • Onze Prijsvergelijking Garantie

  Let op de voorwaarden van onze Prijsvergelijking garantie.:

  • Het artikel moet identiek zijn (model, merk, model en kleur)

  • Kan niet gebruikt worden in combinatie met andere aanbiedingen van Vitality 4.